Töltés

Humán szolgáltatás

Fejlődő technikai eszközeinknek köszönhetően egyre jobban előtérbe kerül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Ezeket a lehetőségeket felismerve szociális intézmények, alapítványok kezdtek el foglalkozni a házi gondozás ezen formájával.


A kistérségi szociális feladatellátást érintő jogszabályok is változtak a működési feltételeket illetően 2009-ben.

 


A 37/2007.(XII.22.)SzMM rendelet 22. § (5) bekezdése:


"A kétirányú kommunikációra vonatkozó szabályok biztosításának határideje: 2010. december 31. (azon intézmények vonatkozásában, amelyek 2008. január 1. napján már rendelkeztek jogerős működési engedéllyel a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra)."


medcare nagyA jelenleg még gyártott és forgalomban levő rendszerek nagy része URH alapú, és csak egyirányú kommunikációt tesz lehetővéű és nem alkalmas kétirányú hang kommunikációra. Ezek már elavultak, és a fent említett rendeletnek sem felel már meg. Léteznek hagyományos telefonvonalon működő segélyhívók is, de ezek a helyhez kötöttsége miatt elég korlátozottan alkalmazhatók.


A fenti két rendszer működése egyik sem rendelkezik kellő szabotázsvédelemmel. Akár egy kábel szakadás, vagy rádiós rendszer kiesés nagyban veszélyeztetné a gondozottak biztonságát.


Az általunk forgalmazott rendszer viszont mind a hagyományos telefonvonal és URH rendszerek hátrányait kiküszöbölve biztosítja a jelenlegi rendeletnek megfelelően a gondozottak biztonságát, kétirányú hang kapcsolatot és szabotázsvédelmet.


A készülék működése:


A jelzések fogadását egy külsős, kifejezetten erre szakosodott egészségügyi szolgáltató diszpécser központja fogadja, ahol jól képzett szakemberek döntenek az alkalmazandó intézkedésről. Segélyhívás esetén, a diszpécser monitorján megjelenik a védett személy összes adata és az intézkedés folyamata. A készülék egyedi kihangosító rendszere és fülhallgatója segítségével a kommunikáció (hangtávolságon belül) nem helyhez kötött, így a mobil készülék érzékeny mikrofonja megbízhatóan továbbítja a helyszínről a beszédet, hangokat, zörejeket, hangszórója pedig tolmácsolja a diszpécser kérdéseit és megnyugtató segítséget ígérő szavait. A szolgáltatás teljes érték? kommunikációra épül, mely lehetővéű teszi az ügyeletes diszpécsernek, hogy meggyőződjék a segélykérés valódiságáról, az intézkedés szükségességéről és sürgősségéről, és meghatározhassa annak módját.


Sürgős beavatkozást igénylő események bekövetkeztekor a szolgáltató diszpécsere azonnal értesíti az illetékes mentőszolgálatot, az ellátott szakápolóját, valamint a védett személy közvetlen hozzátartozóit.


Az átjelző készülékhez tartozékként kapható egy por-, és cseppmentes rádiós pánikgomb, melynek segítségével a MEDCARE készülék 30 méteres körzetében azonnali segítségkérés üzenet küldhető a felügyeleti állomásra.


A GPRS technológia előnyeit kihasználva folyamatosan és költséghatékonyan (napi 1000 jelzés költsége nem haladja meg a 100 forintot) ellenőrizhető a védett személy tartózkodási helye (GPS), valamint a készülék aktuális műszaki állapota.


Minden, ami a készülék műszaki állapotával, működésével kapcsolatos, azt jelzés formájában továbbítja a távfelügyeleti központ felé. Így a diszpécser mindig tudja, hogy a készülék üzemképes.


A mobil segélyhívó és személyfelügyeleti jelzőrendszerünk Magyarországon piacvezetőnek számít, mivel nincs hozzá hasonló konkurens termék.


MEDCARE műszaki adatlap: Letöltés

MEDCARE PLUS (GPS) műszaki adatlap:
Letöltés


Egyéb információk, rendeletek:


A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.)SzCsM rendelet 28. § (5) bekezdése :


"(5) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást csak házi segítségnyújtásra működési engedéllyel rendelkező intézmény, szolgáltató biztosíthat. A csak jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők száma intézményenként, illetve szolgáltatónként nem haladhatja meg a házi segítségnyújtásban részesülő személyek számának háromszorosát. Ha a csak jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő ellátott házi segítségnyújtást igényel, és a külön jogszabályban meghatározott gondozási szükséglete fennáll, a részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosító köteles a házi segítségnyújtást is nyújtani."

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tárgyi feltételei:

  • Az ellátottak számára nyitva álló helyiség (a működési engedélynek tartalmaznia kell annak pontos címét)
  • Segélyhívásokat folyamatosan fogadó diszpécserközpont / folyamatos készenléti rendszer
  • Szakmai központ/ok (30 percen belüli helyszínre érkezés)
  • Egy szakmai központ keretében legalább 40 segélyhívó készüléket kell kihelyezni.
  • Műszaki rendszer: az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készülék, jelzést továbbító berendezés, jelzés fogadására alkalmas vevőberendezés, ügyeleti személyi számítógép ügyeleti szoftverrel
  • A műszaki rendszernek alkalmasnak kell lennie az események dokumentálására, az önellenőrzésre, a szociális gondozó helyszínre érkezésének nyugtázására, valamint a kétirányú kommunikációra.
  • Gondozó saját felszerelése: mobiltelefon, készenléti táska, gyors helyszínre érkezéshez szükséges feltételek.
  • A segélyhívó készüléknek testen viselhetőnek, ütés- és cseppállónak kell lennie.
Az oldal tetejére!